8009565
Uluslararası
Tam metin bildiri
Rusya-Ukrayna Savaşı: Haber Görsellerinde Liderlerin Temsili
KAYMAK AYDIN, COŞKUN AZİZ
5. International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress
Türkçe
Yayımlanmış
28.12.2022
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Gazetecilik ve Medya Çalışmaları>Gazetecilik>Sosyal Medya Çalışmaları>Medya Araştırmaları
Sözlü Sunum
09.12.2022