çalıştı 1
Ortaçağ Seramik Sanatı Bağlamında Karacahisar Kalesi Seramikleri

Ortaçağ Seramik Sanatı Bağlamında Karacahisar Kalesi Seramikleri

7997880
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Ortaçağ Seramik Sanatı Bağlamında Karacahisar Kalesi Seramikleri
YILMAZYAŞAR HASAN, KARASU YUNUS EMRE
Ortaçağ Araştırmaları Dergisi
Türkçe
12
2022
5
2
336
367
2564-680X
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sanat Tarihi>Türk-İslam Sanatları Tarihi>Kentsel Arkeoloji>Kültürel ve Doğal Miras
6674417
2022-12-27 09:29:27
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/oad/issue/74227/1156404