çalıştı 1
Muhasebe Defterlerine Göre İstanbul’daki II. Bayezid Külliyesi’nin Maddi Destek Sağladığı Kurumlar

Muhasebe Defterlerine Göre İstanbul’daki II. Bayezid Külliyesi’nin Maddi Destek Sağladığı Kurumlar

7984883
Ulusal
Hakemli
MLA, ICI Index, NSD, -Standford Libraries- NLClibrary, ResearchBib-Haw Hamburg-Neuinder EZBASO S İndeks-İdeal O nline, İSA M , R esearchG ate, Google S cholar, RO A D - C olom bus State U niversity L ibraries-KOBV
Muhasebe Defterlerine Göre İstanbul’daki II. Bayezid Külliyesi’nin Maddi Destek Sağladığı Kurumlar
GÜLER NAZENİN SAADET
Ankara Anadolu ve Rumeli Araştırmaları Dergisi
Türkçe
6
2021
e-ISSN : 2717-9052
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
6658256
2022-12-22 23:23:56
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ankarad/issue/64203/936826