çalıştı 1
“Gökte Allah, Yerde Sosyalizm’: ‘224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun’ Kapsamında 1960’larda Muş’ta Hayata Geçirilen Uygulamalar

“Gökte Allah, Yerde Sosyalizm’: ‘224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun’ Kapsamında 1960’larda Muş’ta Hayata Geçirilen Uygulamalar

7948484
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
“Gökte Allah, Yerde Sosyalizm’: ‘224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun’ Kapsamında 1960’larda Muş’ta Hayata Geçirilen Uygulamalar
GENCER TÜLAY
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
12
2020
8
20
179
186
2149-4622
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasal Hayat ve Kurumlar>Türk Siyasal Hayatı>Siyaset Sosyolojisi>Sosyalleştirme,Sağlık Hizmetleri
6611943
2023-10-30 13:55:50
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/58621/832207