çalıştı 1
Sürdürülebilir Tüketim ve Çevre Araştırmalarına Yönelik Bir Analiz

Sürdürülebilir Tüketim ve Çevre Araştırmalarına Yönelik Bir Analiz

7940779
Uluslararası
Hakemli
ASOS, COSMOS,DRJI
Sürdürülebilir Tüketim ve Çevre Araştırmalarına Yönelik Bir Analiz
ALMA SAVAŞ DİLEK
BEU Akademik İzdüşüm Dergisi
Türkçe
10
2022
7
2
81
100
2547-9725
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>Doğal Kaynaklar Ekonomisi
6602133
2022-12-27 13:00:45
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/73015/1181156