çalıştı 1
N-Bishop Çatısına Göre Regle Yüzeylerin Bazı Karakterizasyonları

N-Bishop Çatısına Göre Regle Yüzeylerin Bazı Karakterizasyonları

7938204
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
N-Bishop Çatısına Göre Regle Yüzeylerin Bazı Karakterizasyonları
SEVİNÇ Mustafa, KUŞAK SAMANCI HATİCE
Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi
Türkçe
3
2022
12
1
113
134
2564-7377
Basılı+Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Matematik>Geometri
6598930
2022-12-31 19:27:59
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kfbd/issue/70315/937683