çalıştı 1
Yaşar Kemal'in "Gülizarlan Ninesi” Öyküsünde Ekofeminist Düşünce

Yaşar Kemal'in "Gülizarlan Ninesi” Öyküsünde Ekofeminist Düşünce

7871101
Uluslararası
Hakemli
Acarindex (Akademik Araştırmalar İndeksi) ASOS (Acedemia Social Science Index) COSMOS (Cosmos Impact Factor) CiteFactor Directory of Research Journals Indexing ERIH PLUS ESJI (Eurasian Scientific Journal Index) Google Scholar Index Copernicus ( ICI World of Journals) Infobase Index International Innovative Journal Impact Factor ISAM (TDV İslam Araştırmaları Merkezi) İdealonline JIF (The Journals Impact Factor) ResearchBib (Academic Resource Index) Rootindexing (Root Society for Indexing and Impact Factor Service) SIS (Scientific Indexing Service) SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) Sparc Indexing
Yaşar Kemal'in "Gülizarlan Ninesi” Öyküsünde Ekofeminist Düşünce
YİĞİTLER ŞENER ŞÜKRÜ
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
1
2022
11
1
15
32
2147-5962
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
6515859
2024-01-20 17:41:35
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2281024