Structural Equation Modeling Approach to Determine the Effect of Attitude towards Statistics on Statistical Self-efficacy Belief

7865040
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Structural Equation Modeling Approach to Determine the Effect of Attitude towards Statistics on Statistical Self-efficacy Belief
TOPCU DUYGU, AKYÜZ HAYRİYE ESRA
Bitlis Eren University Journal of Science
İngilizce
9
2022
11
3
836
845
2147-3129
Basılı+Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>İstatistik
6508322
2023-11-28 12:04:57
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.17798/bitlisfen.1123197