çalıştı 1
İcazet Geleneğinde Çarperdi’nin Yeri

İcazet Geleneğinde Çarperdi’nin Yeri

7827441
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
İcazet Geleneğinde Çarperdi’nin Yeri
BİLİN ABDULLAH
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe
6
2022
8
1
109
134
2687-4121
Elektronik
İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Arap Dili ve Belagati
6463062
2022-10-04 12:28:17
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ydoguilaf/issue/70671/1111868