Duygusal Emek, İşgören Performansı ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Otel İşgörenleri Üzerine Bir Araştırma

7824739
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Duygusal Emek, İşgören Performansı ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Otel İşgörenleri Üzerine Bir Araştırma
AĞBAY NURULLAH CİHAN, UÇAR ÖMÜR, ÇALAN MAHSUM
İşletme Araştırmaları Dergisi
Türkçe
9
2022
14
3
2325
2341
1309-0712
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Otel İşletmeciliği>Turizm İşletmeciliği>Duygusal Emek,Yaşam Tatmini,İşgören Performansı
6459834
2023-10-30 20:41:00
Özgün Makale
https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1780/1721