çalıştı 1
Sağlıklı Yaşam Becerileri ile Fiziksel Özellikler Arasındaki İlişki

Sağlıklı Yaşam Becerileri ile Fiziksel Özellikler Arasındaki İlişki

7821215
Uluslararası
Hakemli
Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Sağlıklı Yaşam Becerileri ile Fiziksel Özellikler Arasındaki İlişki
MUTLU BOZKURT TUĞBA, OLCAY Helin, ATLI Mustafa
Akdeniz Spor Bilimleri
Türkçe
9
2022
5
3
752
768
2667-5463
Elektronik
Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri
6455770
2023-01-03 12:20:51
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/asbid/issue/72735/1147915