çalıştı 1
Sultan II. Mehmed Döneminde Türk-İslam Dünyası ve Hristiyan Avrupa arasında Cenova Geo Pistarino

Sultan II. Mehmed Döneminde Türk-İslam Dünyası ve Hristiyan Avrupa arasında Cenova Geo Pistarino

7814409
Uluslararası
Hakemli
DOAJ, SSRN, Copernicus, ISAM
Sultan II. Mehmed Döneminde Türk-İslam Dünyası ve Hristiyan Avrupa arasında Cenova Geo Pistarino
ÇİFTÇİ SAİT EMRE
OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi
Türkçe
1
2022
52
2
235
251
1019-469X
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Ortaçağ Tarihi>Bizans Tarihi>Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi>Avrupa Tarihi
6447601
2024-05-02 15:27:19
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/otam/issue/72681/1180767