çalıştı 1
Sanat ve Mitoloji Bağlamında Elma İmgesi

Sanat ve Mitoloji Bağlamında Elma İmgesi

7788930
Uluslararası
Hakemli
ASOS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, ROOT INDEXING, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ
Sanat ve Mitoloji Bağlamında Elma İmgesi
KARAKUŞ GÜLAY
Akademik Sanat
Türkçe
9
2022
16
3
32
47
2458-8776
Elektronik
Güzel Sanatlar Temel Alanı>Plastik Sanatlar>Resim>Disiplinler Arası Sanat>Enstelasyon-Yerleştirme>elma,sanat,mitoloji,imge,metafor
6416559
2023-10-17 15:17:07
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2095346