7785372
Uluslararası
Özet bildiri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanları Bağlamında Politika Faizi, Enflasyon ve Döviz Kuru Değişkenlerinin Nedensellik Analizi [Causality Analysis of Policy Rate, Inflation and Exchange Rate Variables in the context of the Governors of the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT)]
CANPOLAT ŞİYAR
8th International Conference on Economics (ICE-TEA2022)
İngilizce
Yayımlanmış
01.09.2022
Elektronik
https://icetea2022.teacongress.com/IceTea2022_Programme.pdf
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Para Politikası>Enflasyon>Para-Banka
Sözlü Sunum
01.09.2022