çalıştı 1
Arabic Sentiment Analysis: Reviews Of The Effective Used Algorithms

Arabic Sentiment Analysis: Reviews Of The Effective Used Algorithms

7729370
Uluslararası
Hakemli
http://www.citefactor.org/journal/index/28918
Arabic Sentiment Analysis: Reviews Of The Effective Used Algorithms
TÜMEN VEDAT, ÇELİK YÜKSEL, CUMAOĞLU İNAS
Journal of Artificial Intelligence and Data Science
İngilizce
6
2022
2
1
24
30
2791-8335
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Bilgisayar Yazılımı>Dil İşleyiciler>Veri Madenciliği
6344302
2023-01-05 10:16:04
Derleme Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/jaida/issue/70917/1113888