Timurlularda Yas Geleneği

7718967
Uluslararası
Hakemli
AHCI
Timurlularda Yas Geleneği
ŞAHBAZ MEHİBE, TAŞKIRAN HASAN
MILLI FOLKLOR
Türkçe
1
2022
134
39
49
1300-3984
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Genel Türk Tarihi>Türk Kültür Tarihi>Türk Bozkır Kültürü>Türk Halkları ve Toplulukları
6331596
2023-12-18 13:15:28
Özgün Makale
https://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=134&Sayfa=41