çalıştı 1
Yaşlı Bireylerin Yoksulluk Bağlamında Medyada Temsiline Yönelik Göstergebilimsel Bir Çalışma Örneği

Yaşlı Bireylerin Yoksulluk Bağlamında Medyada Temsiline Yönelik Göstergebilimsel Bir Çalışma Örneği

7717364
Uluslararası
Hakemli
Index Copernicus
Yaşlı Bireylerin Yoksulluk Bağlamında Medyada Temsiline Yönelik Göstergebilimsel Bir Çalışma Örneği
COŞKUN AZİZ, KAYMAK AYDIN
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
6
2022
11
1
142
160
2147-5962
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>İletişim Çalışmaları
6329632
2023-10-03 21:52:27
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2446425