XIX. YÜZYIL TEZHİP ÖZELLİKLERİ GÖSTEREN BİR DELA’İL’ÜL HAYRAT ESERİN UNVAN SAYFASI BEZEMESİ’NE DAİR

7602964
Uluslararası
Hakemli
BRITISH INDEX , Eurasian Scientific Journal IINDEX COPERNICUS ndex ,
XIX. YÜZYIL TEZHİP ÖZELLİKLERİ GÖSTEREN BİR DELA’İL’ÜL HAYRAT ESERİN UNVAN SAYFASI BEZEMESİ’NE DAİR
COŞKUN ÇELİK BETÜL
Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies
Türkçe
3
2022
15
84
100
2757-5519
Elektronik
Güzel Sanatlar Temel Alanı>Geleneksel Türk Sanatları>TEZHİP
6188329
2022-12-21 10:28:48
Özgün Makale
http://www.socratesjournal.net/Makaleler/736082370_5bccelik.pdf