çalıştı 1
Real-Time Monitoring, Analysis and Control of Power Parameters in Residential Houses Using LabVIEW

Real-Time Monitoring, Analysis and Control of Power Parameters in Residential Houses Using LabVIEW

7585211
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Real-Time Monitoring, Analysis and Control of Power Parameters in Residential Houses Using LabVIEW
KOCAMAN BEHÇET, YİĞİT YUNUS
Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering
İngilizce
1
2022
10
1
97
105
2147-284X
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>Elektrik-Elektronik Mühendisliği>Kontrol Teorisi ve Uygulamaları>Elektrik Tesisleri>Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri
6167057
2023-01-09 16:48:42
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bajece/issue/68157/970685