çalıştı 1
Sürünme Test Cihazı Tasarımı ve İmalatı

Sürünme Test Cihazı Tasarımı ve İmalatı

7570580
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Sürünme Test Cihazı Tasarımı ve İmalatı
KARABEY ÖMER, AKKUŞ AHMET
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Türkçe
3
2022
11
1
369
376
2147-3129
Basılı+Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>Makine Tasarımı ve Makine Elemanları>Ölçme Tekniği>Ürün Tasarımı>Sürünme Test Cihazı,Sürünme, Sürünme Testi, Sürünme Test Cihazı Tasarımı, Yüksek Sıcaklık Fırın,Creep test
6149358
2023-02-09 14:09:33
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2109389