Bizans'ta Yazılı Hukukun Gelişimi

7553666
Ulusal
Hakemsiz
Endekste taranmıyor
Bizans'ta Yazılı Hukukun Gelişimi
ÇİFTÇİ SAİT EMRE
Genç Kalemler Dergisi
Türkçe
1
2020
6
7
165
168
2651-2904
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Ortaçağ Tarihi>Bizans Tarihi>Byzantine Law
6128537
2022-02-01 18:44:36
Özgün Makale