çalıştı 1
11. Yüzyılda Anadolu'nun Kaybı Aile Antroponimisinde İzler Bıraktı Mı?

11. Yüzyılda Anadolu'nun Kaybı Aile Antroponimisinde İzler Bıraktı Mı?

7553638
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
11. Yüzyılda Anadolu'nun Kaybı Aile Antroponimisinde İzler Bıraktı Mı?
ÇİFTÇİ SAİT EMRE
Ortaçağ Araştırmaları Dergisi
Türkçe
6
2021
4
1
126
132
2667-4882
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti>Byzantine Anatolia
6128506
2022-02-01 18:19:12
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/oad/issue/63051/824144