çalıştı 1
KUR’AN’DA İTAAT KAVRAMI VE ÜLÜ’L-EMRE İTAATIN MAHİYETİ

KUR’AN’DA İTAAT KAVRAMI VE ÜLÜ’L-EMRE İTAATIN MAHİYETİ

7549479
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
KUR’AN’DA İTAAT KAVRAMI VE ÜLÜ’L-EMRE İTAATIN MAHİYETİ
TURŞAK MUSA
İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi
Türkçe
1
2022
8
1
325
347
2149-2344
Basılı+Elektronik
İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir
6123489
2023-03-20 13:56:16
Özgün Makale
http://dergipark.gov.tr/ihya