GASTRONOMİ TURİZMİNE YÖNELİK TUTUMUN, DENEYİM DEĞİŞKENLERİNİN ARACILIK ROLÜ ÜZERİNDEN DAVRANIŞSAL NIYETE ETKISİ

7523813
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
GASTRONOMİ TURİZMİNE YÖNELİK TUTUMUN, DENEYİM DEĞİŞKENLERİNİN ARACILIK ROLÜ ÜZERİNDEN DAVRANIŞSAL NIYETE ETKISİ
BEHREMEN CESİM, TEMİZKAN RAHMAN, YILMAZ HAKAN
Journal of Gastronomy Hospitality and Travel (JOGHAT)
Türkçe
6
2021
4
1
39
49
2619-9548
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Turizm İşletmeciliği>Gastronomi>Rekreasyon Yönetimi
6091803
2023-10-26 20:45:57
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.33083/joghat.2021.56