çalıştı 1
Havalimanı Çalışanlarının Acil Durumlara Yönelik Hazırlığı ve Kriz Yönetimi

Havalimanı Çalışanlarının Acil Durumlara Yönelik Hazırlığı ve Kriz Yönetimi

7484837
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Havalimanı Çalışanlarının Acil Durumlara Yönelik Hazırlığı ve Kriz Yönetimi
ÖNEN CİHAN, ÇİFTÇİ Yılmaz, KAYAR Sedat
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Türkçe
12
2021
10
4
1486
1491
2147-3129
Basılı+Elektronik
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Halk Sağlığı>Acil durum önlem
6044154
2023-10-31 06:54:46
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlisfen/issue/67737/977542