çalıştı 1
Geç Dönem Asur Başkentlerinin Savunma Yapıları (MÖ 1000-612)

Geç Dönem Asur Başkentlerinin Savunma Yapıları (MÖ 1000-612)

7419870
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Geç Dönem Asur Başkentlerinin Savunma Yapıları (MÖ 1000-612)
MANDACI EBRU, YEŞİLÇAY CEBRAİL
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
4
2021
18
1
630
644
2149-2786
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Eskiçağ Tarihi
5962801
2022-01-04 15:16:28
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/62056/525530