TBDY-2018'deki Yerel Zemin Koşullarının Çelik Yapı Deprem Davranışına Etkisi Üzerine Bir Çalışma

7394906
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
TBDY-2018'deki Yerel Zemin Koşullarının Çelik Yapı Deprem Davranışına Etkisi Üzerine Bir Çalışma
ÜLKER PEKER FATMA, IŞIK ERCAN
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Türkçe
1
2021
2147-3129
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>İnşaat Mühendisliği
5932347
2022-01-03 11:39:27
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.17798/bitlisfen.915996