çalıştı 1
Sergüzeşt-i Ali Bey Yahut Sergüzeşt-i Ali-i Osman” Siyasi Bir Roman Olarak İntibah

Sergüzeşt-i Ali Bey Yahut Sergüzeşt-i Ali-i Osman” Siyasi Bir Roman Olarak İntibah

7393053
Uluslararası
Hakemli
Tübitak Ulakbim SBVT, EBSCO, MLA, ASOS, SOBIAD
Sergüzeşt-i Ali Bey Yahut Sergüzeşt-i Ali-i Osman” Siyasi Bir Roman Olarak İntibah
KÜRÜM ESRA
Türkiyat Mecmuası
Türkçe
1
2021
0
281
299
2651-3188
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı
5930029
2022-01-03 10:40:37
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1298026