çalıştı 1
Begil Oğlu Emren Anlatısında “Kahramanın Sonsuz Yolculuğu”

Begil Oğlu Emren Anlatısında “Kahramanın Sonsuz Yolculuğu”

7349971
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
Begil Oğlu Emren Anlatısında “Kahramanın Sonsuz Yolculuğu”
DURSUN AYSUN, TORUN ÖNGAY DAMLA
Söylem Filoloji Dergisi
Türkçe
12
2017
2
2
250
266
2548-0502
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Türk Halk Bilimi
5877209
2021-12-27 15:18:28
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/383766