çalıştı 1
Changes in Land Use Between the Years of 1990-2018 in Mersin Province Based on CORINE (Coordination of Information on The Environment) System

Changes in Land Use Between the Years of 1990-2018 in Mersin Province Based on CORINE (Coordination of Information on The Environment) System

7348264
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
Changes in Land Use Between the Years of 1990-2018 in Mersin Province Based on CORINE (Coordination of Information on The Environment) System
SANDAL ERSİN KAYA, ADIGÜZEL FATİH, KARADEMİR NADİRE
Journal of Engineering and Sciences
Türkçe
1
2020
6
1
8
18
2667-8209
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Beşeri ve İktisadi Coğrafya>Coğrafi Bilgi Sistemleri>Çevresel Etki Değerlendirmesi
5875103
2023-10-22 03:14:25
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kastamonujes