7348031
Uluslararası
Özet bildiri
Nutritional Habits And Prevalence Of Obesity Among Bitlis Eren University School Of Health Students
KAZAN BEDRİYE, AKSOY KENDİLCİ ESMA
IV. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONGRESS
İngilizce
Yayımlanmış
01.12.2021
Elektronik
https://utuc2021.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/utuc2021/dosyalar/dosya_ve_belgeler/tu%CC%88m_bildiriler_01.12.21_son.pdf
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Beslenme ve Diyetetik>Nutrition,Obesity,University,Student
Sözlü Sunum
11.11.2021