The Approximate Solution of Singularly Perturbed Burger-Huxley Equation with RDTM

7340669
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
The Approximate Solution of Singularly Perturbed Burger-Huxley Equation with RDTM
ARSLAN DERYA
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
İngilizce
9
2021
10
3
703
709
2147-3129
Basılı
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Matematik>Uygulamalı Matematik>Nümerik Analiz
5865831
2021-12-24 21:37:52
Özgün Makale