Using of light and scanning electron microscopy for pollen morphology of some Epilobium (Onagraceae) taxa and Its taxonomic importance

7340394
Uluslararası
Hakemli
Art Index (Art Research Database, EBSCO)
Using of light and scanning electron microscopy for pollen morphology of some Epilobium (Onagraceae) taxa and Its taxonomic importance
BAŞER BİROL, AKAY NAZLI, KÜRŞAT MURAT
Bitlis Eren University Journal of Science and Technology
İngilizce
12
2021
11
2
36
45
2146-7706
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Biyoloji
5865483
2023-01-12 21:27:37
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.17678/beuscitech.1002128