An Accurate HOG based Exemplar Pyramid Method for Image Classification of Astragalus L. Taxa

7340341
Uluslararası
Hakemli
Art Index (Art Research Database, EBSCO)
An Accurate HOG based Exemplar Pyramid Method for Image Classification of Astragalus L. Taxa
EMRE İRFAN, TUNCER TÜRKER, DOĞAN ŞENGÜL, KÜRŞAT MURAT, GEDİK OSMAN, KIRAN YAŞAR
Bitlis Eren University Journal of Science and Technology
İngilizce
12
2021
11
2
22
28
2146-7706
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Biyoloji
5865420
2023-01-12 21:27:48
Özgün Makale
http://dx.doi.org/10.17678/beuscitech.948401