çalıştı 1
EDİP CANSEVER’İN “SU ALTINDA KANAT ÇIRPAN ÜVEYİK” ŞİİRİNDE TAŞRA İMGESİ

EDİP CANSEVER’İN “SU ALTINDA KANAT ÇIRPAN ÜVEYİK” ŞİİRİNDE TAŞRA İMGESİ

7336212
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
EDİP CANSEVER’İN “SU ALTINDA KANAT ÇIRPAN ÜVEYİK” ŞİİRİNDE TAŞRA İMGESİ
YİĞİTLER ŞENER ŞÜKRÜ
TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
Türkçe
12
2021
25
769
778
1301-370X
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı>Edip Cansever
5860374
2021-12-23 22:34:31
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/66172/807746