çalıştı 1
Medikal Turistlerin Tıbbi Tedavi Tercihleri: Antalya İli Örneği

Medikal Turistlerin Tıbbi Tedavi Tercihleri: Antalya İli Örneği

7285710
Uluslararası
Hakemli
Asos
Medikal Turistlerin Tıbbi Tedavi Tercihleri: Antalya İli Örneği
ALP GAMZE
Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi
Türkçe
12
2021
3
7
1571
1587
2687-2641
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>medikal turizm
5797190
2024-03-28 11:45:07
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbad