çalıştı 1
Kültür Mantarı Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer Üzerine Bir Araştırma: Taksonomik Durumunun ve Doğru Adının Incelenmesi

Kültür Mantarı Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer Üzerine Bir Araştırma: Taksonomik Durumunun ve Doğru Adının Incelenmesi

7270469
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Kültür Mantarı Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer Üzerine Bir Araştırma: Taksonomik Durumunun ve Doğru Adının Incelenmesi
ORUK İSMAİL, AKYÜZ MEHMET
MANTAR DERGİSİ/THE JOURNAL OF FUNGUS
Türkçe
10
2021
12
2
87
93
2147-6845
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Biyoloji>Mikoloji>Mantar Sistematiği
5778075
2022-03-25 16:39:55
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1445162