çalıştı 1
The Perception of Leisure Time and Concrete Historical and Cultural Heritage Awareness Among University Students

The Perception of Leisure Time and Concrete Historical and Cultural Heritage Awareness Among University Students

7257472
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
The Perception of Leisure Time and Concrete Historical and Cultural Heritage Awareness Among University Students
ÇAĞIRKAN BARIŞ, BİLEK GÜNAL, TELLİ HALE
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
İngilizce
9
2021
12
3
914
922
1309-7423
Basılı+Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Nicel Karar Yöntemleri>İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar>Faktör analizi
5761725
2023-03-31 15:11:07
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1686548