Material Destroyed According To Light Exposure Times In Architectural Exterior Coverings

7233484
Uluslararası
Hakemli
Crossref, Index Copernicus, Eurasian Scientific, Journal Index, ROOT INDEXING
Material Destroyed According To Light Exposure Times In Architectural Exterior Coverings
CENGİZ MEHMET SAİT
MAS Journal of Applied Sciences
İngilizce
12
2021
2757-5675
Basılı
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı>Mimarlık>Mimarlıkta Aydınlatma
5731480
2024-03-01 09:49:44
Özgün Makale