7197832
Uluslararası
Özet bildiri
Davranışsal İktisatta Çıpalama Etkisine Yönelik Bir Uygulama (An Application for Anchor Effect of Behavioral Economy)
ÇILBANT COŞKUN, ALMA SAVAŞ DİLEK
1st International Congress on Political, Economics and Financial Analysis, (PEFA’2018)
Türkçe
Yayımlanmamış
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>Davranışsal İktisat
Sözlü Sunum
26.04.2018