çalıştı 1
İslam Hukukunda Rehin (Yazar: Mehmet Dirik), (Tibyan Yayıncılık, İzmir, 2016), 310 s.

İslam Hukukunda Rehin (Yazar: Mehmet Dirik), (Tibyan Yayıncılık, İzmir, 2016), 310 s.

7176675
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
İslam Hukukunda Rehin (Yazar: Mehmet Dirik), (Tibyan Yayıncılık, İzmir, 2016), 310 s.
AYRAN ŞÜKRÜ
Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Türkçe
6
2021
8
1
624
629
2148-4899
Elektronik
İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Hukuku
5660788
2022-01-06 12:49:51
Kitap Kritiği
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1789818