çalıştı 1
Fıkıh Usulü’nde Eylem Teorisi (Ebu’l-Hüseyin el-Basri’nin “Kitabü’l-Mu’temed fi Usuli’l-Fıkh” Adlı Eseri Bağlamında)

Fıkıh Usulü’nde Eylem Teorisi (Ebu’l-Hüseyin el-Basri’nin “Kitabü’l-Mu’temed fi Usuli’l-Fıkh” Adlı Eseri Bağlamında)

7176668
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
Fıkıh Usulü’nde Eylem Teorisi (Ebu’l-Hüseyin el-Basri’nin “Kitabü’l-Mu’temed fi Usuli’l-Fıkh” Adlı Eseri Bağlamında)
AYRAN ŞÜKRÜ
Bitlis İslamiyat Dergisi (BİDER)
Türkçe
6
2021
3
1
230
258
2687-2102
Elektronik
İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Hukuku
5660780
2021-09-06 16:02:24
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1778794