çalıştı 1
Landslide Susceptibility Mapping of Samsun (Turkey) Province Using Frequency Ratio and AHP Methods

Landslide Susceptibility Mapping of Samsun (Turkey) Province Using Frequency Ratio and AHP Methods

7132554
Uluslararası
Hakemli
Academic Resource Index, ESJI, DRJI
Landslide Susceptibility Mapping of Samsun (Turkey) Province Using Frequency Ratio and AHP Methods
BAŞARA ASLAN CİHAT, TABAR MEHMET EMİN, ŞİŞMAN YASEMİN
Turkish Journal of Geographic Information Systems
İngilizce
5
2021
3
1
24
30
2687-5179
Elektronik
Mühendislik Temel Alanı>Harita Mühendisliği>Planlamada CBS ve Bilgi Teknolojileri
5606648
2022-01-13 12:37:51
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/pub/tucbis/issue/62424/864895