çalıştı 1
Amel ve İtikat Mezhepleri Hakkında, (Yazar: Ahmet Acar), İstanbul: Şaka Matbaası, 1948.

Amel ve İtikat Mezhepleri Hakkında, (Yazar: Ahmet Acar), İstanbul: Şaka Matbaası, 1948.

7128433
Uluslararası
Hakemli
MLA, Index Copernicus, ResearchBib, Google Scholar, Eurasian Scientific Journal Index, International Citation Index, CrossRef, WorldCat, Türk Eğitim İndeksi, Directory of Indexing and Impact Factor, Sindex, CiteFactor ve Asosindeks.
Amel ve İtikat Mezhepleri Hakkında, (Yazar: Ahmet Acar), İstanbul: Şaka Matbaası, 1948.
TARİK RAMAZAN
Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi (TOBİDER)
Türkçe
7
2021
5
1
251
259
2587-2591
Elektronik
İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Mezhepleri
5601566
2021-09-22 22:48:46
Kitap Kritiği
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1766877