7119739
Uluslararası
Tam metin bildiri
Doğrusal Kablosuz Algılayıcı Ağlar için Atlama Sayısının Ağ Performansına Etkisi
ÇIBUK MUSA, ARI DAVUT, AĞGÜN FİKRİ
II. International Conference on Innovative Engineering Applications (CIEA’2021)
Türkçe
Yayımlanmış
01.06.2021
Elektronik
http://iciea.alparslan.edu.tr/images/Full-text_proceeding_book_v1_4.pdf
Mühendislik Temel Alanı>Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği>Bilgisayar ve İletişim Ağları
Sözlü Sunum
21.05.2021
20.05.2021