çalıştı 1
Değerlemenin ve Değerleme Ölçütlerinin Finansal Raporlama Kalitesindeki Belirleyici Rolü

Değerlemenin ve Değerleme Ölçütlerinin Finansal Raporlama Kalitesindeki Belirleyici Rolü

7118356
Uluslararası
Hakemli
Google Scholar, Academic Journal Index, WorldCat, Paperity
Değerlemenin ve Değerleme Ölçütlerinin Finansal Raporlama Kalitesindeki Belirleyici Rolü
ŞİMŞEK HATİCE
Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies
Türkçe
6
2021
8
1
1
11
2148-8703
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe> Raporlama Kalitesi, Değerleme,Finansal Raporlama
5588595
2021-06-28 10:09:30
Derleme Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1190404