çalıştı 1
The Effect of Respiratory Muscle's Kinesiology Taping on Physical Fitness Parameters In Male University Students: Double-Blind Cross-Over Study

The Effect of Respiratory Muscle's Kinesiology Taping on Physical Fitness Parameters In Male University Students: Double-Blind Cross-Over Study

7020690
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
The Effect of Respiratory Muscle's Kinesiology Taping on Physical Fitness Parameters In Male University Students: Double-Blind Cross-Over Study
ARSLAN MESUT, ATALAY EMRE SERDAR, TAŞKAYA CENGİZ
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
İngilizce
4
2021
12
1
12
19
1309-8543
Elektronik
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
5465646
2022-01-24 21:36:24
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1316374