çalıştı 1
Lucas type statistical convergence of order alpha

Lucas type statistical convergence of order alpha

7008648
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Lucas type statistical convergence of order alpha
KARAKAŞ MURAT, Dönmez Hacer
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
İngilizce
12
2020
9
4
1537
1544
2147-3129
Elektronik
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Matematik>Matematiksel Analiz>Lucas sequence,statistical convergence,sequence space
5449572
2021-03-30 16:57:22
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1211228