çalıştı 1
Türk Yurdu Dergisinde Yer Alan Şiirlerde Çanakkale Zaferi

Türk Yurdu Dergisinde Yer Alan Şiirlerde Çanakkale Zaferi

7001713
Ulusal
Hakemli
Acarindex, ASOS, COSMOS, Directory of Research Journals Indexing
Türk Yurdu Dergisinde Yer Alan Şiirlerde Çanakkale Zaferi
ŞENGÜL MEHMET BAKIR
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Türkçe
1
2020
9
1
8
14
2147-5598
Elektronik
Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
5440218
2023-05-08 14:54:46
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1164302