A NONLINEAR UNIT ROOT APPROACH TO MODELLING NEW MONETARY POLICY: EVIDENCE FROM TURKEY

6965275
Uluslararası
Hakemli
TR DİZİN
A NONLINEAR UNIT ROOT APPROACH TO MODELLING NEW MONETARY POLICY: EVIDENCE FROM TURKEY
CANPOLAT ŞİYAR, SİVRİKAYA AYŞEN
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
İngilizce
12
2020
38
4
695
719
1301-8752
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat
5390929
2021-02-24 21:33:10
Özgün Makale